Porsgrunn Psykomotoriske Senter psykomotorisk fysioterapi og trening

Bilde 1 PPS

Psykomotorisk fysioterapi

 

Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstander i kroppen og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp. Vedvarende spenningsmønster kan låse seg over lengre tid og gi smertetilstander i muskel, skjelett og sener. Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp. Det kan for eksempel dreie seg om verktøy for å regulere stress og dempe smerte i kroppen.

Indikasjonsområdet for psykomotorisk fysioterapi er først og fremst alle former for belastningslidelser og funksjonsforstyrrelser i muskelskjelettsystemet. Denne tradisjonen er ikke orientert mot diagnoser og lokale symptomer. Symptomene ses på som uttrykk for at det er forstyrrelser i den totale kroppslige balansen. Psykomotorisk fysioterapi synes å ha potensial for å redusere subjektive helseplager, depresjon, angst, søvnløshet, tretthet, samt å bedre livskvalitet. Vår erfaring er at også at denne tilnærmingen kan være nyttig dersom du er på vei til å bli utlada eller utmatta.

Vårt behandlingstilbud er både individuelt  og grupperettet

Individuell behandling: Personen  får en helhetlig kroppsundersøkelse. Her kartlegges det i første omgang om dette er en behandlingsform som kan passe. Dersom behandlingen settes i gang er målet å oppnå en hensiktsmessig bruk av kroppen. I prosessen legger vi vekt på bevisstgjøring av kroppslige og psykiske mønstre gjennom samtale, øvelser og avspenning.

Bevegelsesgruppe: Her jobber vi med bevisstgjøring av kroppslige mønstre, avspenning, balanse og bevegelighet gjennom psykomotoriske øvelser.

Styrketrening kombinert med psykomotoriske prinsipper: For mange kan det være hensiktsmessig å komme i gang med styrketrening. Hver enkelt vil få et til- passet treningsprogram av oss.

IMG_1975

Legg igjen en kommentar