Porsgrunn Psykomotoriske Senter psykomotorisk fysioterapi og trening

Henvisning/ Direkte tilgang

3Behandlingen starter med en undersøkelse. Oftest er det nyttig å bruke endel tid i starten av  behandlingen til individuell terapi.Vi benytter  blant annet samtale, øvelser og massasje i vår tilnærming. For noen kan det være aktuelt å delta i en av våre grupper (se behandlingstilbud).

Det er nå direkte tilgang til fysioterapi. Du kan derfor selv ta kontakt med oss for behandling på telefon 35570035 eller mail post@psykomotorisksenter.no

Alle som jobber på senteret har refusjonsrett og er tilknyttet Porsgrunn kommune. Vi følger takstsystemet som administreres av Helfo. Dette går innunder frikortordningen.

Bildet under  viser grupperettet behandling, avspenningsøvelse. Bildet over illustrerer liggende avspenningsøvelse på benk.

Forsidebilde

Legg igjen en kommentar